PROJEKTANCI i STALI WSPÓŁPRACOWNICY

mgr inż.arch. Krystyna Michalska
Projektant Architektury
Współzałożyciel ZUI "Rewaloryzacja" od 1989 r.

 • dyplom na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej - 1963 r.
 • uprawnienia wykonawcze w specjalności architektonicznej - 1966 r.
 • uprawnienia projektowe w specjalności architektonicznej - 1981 r.
 • uprawnienia Państwowej Służby Ochrony Zabytków w zakresie projektowania architektonicznego przy zabytkach nieruchomych nr 10/94 z 1994 r.
 • członkostwo w Izbie Architektów nr DS-0486. 

mgr inż.arch. Joanna Barbara Pędrak
Projektant Architektury

 • dyplom na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej - 1994 r.
 • uprawnienia projektowe w specjalności architektonicznej bez ograniczeń - 2001 r.
 • członkostwo w Izbie Architektów nr DS-0570. 

mgr inż. Wojciech Michalski
Projektant Konstrukcji
Współzałożyciel ZUI "Rewaloryzacja" od 1989 r.

 • dyplom na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej - 1963 r.
 • studium podyplomowe na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej - 1973 r.
 • uprawnienia wykonawcze w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej - 1966 r.
 • uprawnienia projektowe w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - 1988 r.
 • członkostwo w Izbie Inżynierów Budownictwa nr DOŚ/BO/2164/01 

mgr inż. Zbigniew Kowik
Projektant branży drogowej
Współzałożyciel ZUI "Rewaloryzacja" od 1989 r.

 • dyplom na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej w zakresie budownictwa drogowego - 1974 r.
 • uprawnienia wykonawcze w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - 1981 r.
 • uprawnienia wykonawcze w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg - 1983 r.
 • członkostwo w Izbie Inżynierów Budownictwa nr DOŚ/BD/2143/01 

mgr inż. Ryszard Kulczak
Projektant branży elektrycznej

 • uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń - NBGP.V-7342/3/79/98
 • członkostwo w Izbie Inżynierów Budownictwa nr DOŚ/IE/2171/01

inż. Eugeniusz Puterko
Projektant branży elektrycznej

 • uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych - UAN.V-7342/3/32/93/94
 • członkostwo w Izbie Inżynierów Budownictwa nr DOŚ/IE/1040/04

mgr inż. Bożena Michalik
Projektant branży sanitarnej

 • uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, i kanalizacyjnych bez ograniczeń - 165/DOŚ/09
 • członkostwo w Izbie Inżynierów Budownictwa nr DOŚ/IS/0514/09

mgr inż. Zbigniew Tyczyński
Architekt krajobrazu

 • dyplom na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu - Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji - 2007r.