Był rok 1989.  Zmieniły się zasady, zmieniły się uwarunkowania w życiu gospodarczym. My też nie chcieliśmy stać z boku. Zorganizowaliśmy i zarejestrowaliśmy spółkę z o.o. - Zakład Usług Inwestorskich "Rewaloryzacja".

         Nowe możliwości były dla nas wyzwaniem. Nowością nie było ani projektowanie, ani koordynacja procesu inwestycji, bo to robiliśmy od lat, ale fakt działania w całości na własny rachunek i odpowiedzialność.

        Po latach są wśród nas inżynierowie wszystkich branż: architekci, konstruktorzy, instalatorzy. W pracy spotykają się dwa pokolenia, co nie pozostaje bez wpływu na ostateczny kształt projektów.

         Fakt posiadania uprawnień konserwatorskich do projektowania przy zabytkach nieruchomych otwiera nowe możliwości, ale nie determinuje naszej działalności.

         Mamy w dorobku projekty bardzo różne, budynki wielorodzinne, zespoły mieszkalno-usługowe w zabytkowych centrach, obiekty wczasowe i pensjonatowe, hale przemysłowe, magazyny i salon samochodowy, rewaloryzację zabytkowych kamieniczek i współczesną willę z wieżyczką.

        Projektowanie sprawia nam przyjemność i mamy nadzieję, że naszym Inwestorom przyjemność sprawia użytkowanie zrealizowanych obiektów.

       Działalność rozszerzyliśmy o usługi reklamowe w szerokim tego słowa znaczeniu.

 

 
Z wyrazami szacunku
Zarząd ZUI "Rewaloryzacja"
 
 
 
mgr inż. Zbigniew Kowik - dyrektor
mgr inż. arch. Joana Pędrak - z-ca dyrektora - Pracownia Projektowa
Paweł Michalski - z-ca dyrektora - Agencja Reklamowa