1. Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 45 130 o długości 4,053km: Lądek Zdrój - Lutynia - Granica Państwa
  Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku. 
 1. Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 45 186 o długości 7,040km: Zieleniec - Duszniki Zdrój
  Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku.
 1. Projekt modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w powiecie ząbkowickim i powiecie kłodzkim o łącznej długości 13.650km
  Inwestor: Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu.
 1. Projekt przebudowy odcinków dróg powiatowych nr 3274D o długości 163,386km: Niemogów - Mostowice, oraz nr 3276D o długości 0,887km: Poręba - Poniatów, w ramach Etapu I Drogi Śródsudeckiej
  Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku.