Oferujemy swoje usługi w zakresie:
Pełnego inwestorstwa zastępczego w prowadzeniu inwestycji, modernizacji lub remontów w branży inżynieryjno - budowlanej oraz budownictwa ogólnego.

Polecamy:

       wykonywanie dokumentacji projektowej branży inżyniersko - budowlanej

  • kosztorysowanie we wszystkich branżach
  • orzeczenia techniczno - ekonomiczne
  • inwentaryzacje obiektów kubaturowych, inżynieryjnych, uzbrojenia terenu
  • studia, opinie, koncepcje programowe
  • dokumentacja fotograficzno - techniczna, konserwatorska

      powiernictwo inwestycyjne

        przy wznoszeniu obiektów budowlanych, mieszkalnych, produkcyjnych, usługowych, wykonaniu infrastruktury technicznej itp.